Strona Główna

Jesteśmy na Allegro Charytatywni sprawdźcie nasze aukcje!


Drogi Czytelniku, zaglądaj do nas regularnie, wtedy żadne wydarzenie nie umknie Twojej uwadze.


Krakowski Komitet Zwalczania Raka został założony jesienią 2010 roku przez grupę 15 lekarzy pracujących w Centrum Onkologii w Krakowie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 stycznia 2011r. Po zarejestrowaniu wybrany został 5-cio osobowy Zarząd KKZR.

Głównym celem założenia tego Stowarzyszenia jest kreowanie wszelkich działań związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory, wspieranie rozwoju naukowego poprzez organizację szkoleń, konferencji naukowych, dofinansowywanie wyjazdów naukowych, głównie dla młodych pracowników nauki pracujących w Centrum Onkologii w Krakowie. Stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje z Dyrekcją Instytutu Onkologii wspierając ją w wielu przedsięwzięciach związanych między innymi z organizacją obchodów jubileuszowych Instytutu, zakupem potrzebnego sprzętu a także pozyskiwaniem funduszy na inwestycje i remonty służące rozwojowi Centrum.

W czerwcu 2011 roku KKZR pozyskał fundusze od wielu sponsorów i zorganizował jubileusz 60-lecia Instytutu. Z pozyskanych funduszy udało się również zakupić w 2012 roku i podarować Klinice Chirurgii Onkologicznej nowoczesną platformę energetyczną Force Triad pozwalającą na przeprowadzanie prawie bezkrwawo niektórych dużych operacji onkologicznych. KKZR dofinansował 4 wyjazdy na szkolenie onkologiczne dla młodych pracowników nauki oraz zrefundował pobyt 2 wybitnych profesorów z zagranicy zaproszonych do Centrum Onkologii z wykładami.

We wrześniu 2012 roku KKZR zorganizował I Krakowską Konferencję Onkologiczną, na której zaprezentowane zostały osiągnięcia naukowe krakowskiego Centrum Onkologii. Ambicją Stowarzyszenia i Dyrekcji Instytutu jest coroczne kontynuowanie podobnych Konferencji, na których prezentowane będą nowości w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory złośliwe, nowe programy terapii, ciekawe i nietypowe przypadki oraz wykłady zaproszonych wybitnych naukowców z Polski i zagranicy.

Pragniemy by nasza strona internetowa była pomocna pacjentom i ich rodzinom. Prosimy o uwagi i pytania na adres zwalczanieraka.kr@op.pl, tak byśmy wspólnie utworzyli kompendium niezbędnika pacjenta.

Aktualności

15.11.2019

MPK Kraków dla KKZR
tramwaj

Dnia 15 listopada br nasze Stowarzyszenie, dzięki życzliwości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.  
w Krakowie, po raz kolejny, w udostępnionym specjalnym tramwaju "PO ZDROWIE", miało możliwość nakłaniania 
pasażerów do przeprowadzania badań profilaktycznych .
 
Byli z nami wolontariusze - uczniowie 20 LO z ul. Szlak w Krakowie, któ...

czytaj więcej...

15.07.2019

Sprawozdanie za rok 2018

W związku z przeprowadzonym audytem sprawozdanie za rok 2018 zostanie przedstawione w terminie późniejszym.

czytaj więcej...

28.06.2019

Walne zebranie zarządu Stowarzyszenia KKZR
godz. 14:00

Dnia 28 czerwca br (piątek) o godz. 14:00 odbedzie się walne zebranie Zarządu Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka.
Miejscem spotkania będzie gabinet Prezesa prof. Kazimierza Karolewskiego.

W przypadku braku kworum zebranie o 14:15 w dniu 28.06.

czytaj więcej...