Kontakt

Kontakt z nami

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski

Prezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach

Wiceprezes

dr n. med. Zbigniew Darasz

Członek Zarządu

Prezes honorowy

dr Janusz Jaszczyński

Sekretarz

dr n. med. Elżbieta Pluta

Skarbnik

prof. Paweł Blecharz

Członek

mgr Agnieszka Jaszcz-Gruchała

Członek

dr Marek Mizianty

Członek

mgr Magdalena Chuderska

Dyrektor Stowarzyszenia