Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Rachunek zysków i strat
Bilans