Kiedy przysługuje transport sanitarny na chemioterapię?

Wniosek na transport medyczny wystawia lekarz POZ. Przysługuje on pacjentom niezdolnym do samodzielnego poruszania (np. leżącym) ze stwierdzoną dysfunkcją ruchu. Jeśli odległość od domu do placówki, gdzie jest podawana chemioterapia wynosi do 60 km – lekarz POZ realizuje transport medyczny w ramach stawki kapitacyjnej otrzymywanej za pacjenta. Jeśli powyżej 60 km musi wystawić zlecenia na taki transport.