Jubileusz 60-lecia Centrum Onkologii

2 czerwca 2011
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Patronat Honorowy
Minister Zdrowia: Ewa Kopacz
Arcybiskup Metropolita Krakowski: Kardynał Stanisław Dziwisz
Dyrektor Centrum Onkologii: Maciej Krzakowski

Komitet Honorowy
Poseł na Sejm RP: Jarosław Gowin
Wojewoda Małopolski: Stanisław Kracik
Kardynał Franciszek Macharski
Prezydent Miasta Krakowa: Jacek Majchrowski
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: Jerzy Miller
Marszałek Województwa Małopolskiego: Marek Sowa
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia: Andrzej Włodarczyk